શિક્ષક દિન અહેવલ Teachers Day Aheval in Gujarati

Teachers Day Aheval શિક્ષક દિન અહેવલ : શિક્ષક દિન દર વર્ષે 5મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે. તેની શરૂઆત 1662માં થઈ હતી. આ દિવસે ભારતના બીજા રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડૉ. યે સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનનો જન્મદિવસ પણ છે.

શિક્ષક દિન અહેવલ Teachers Day Aheval in Gujarati

જ્યારે ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારે તેમના સાથીઓએ તેમનો જન્મદિવસ ઉજવવાનું વિચાર્યું. તો ડૉ.સર્વેપલ્લી રાધાકૃષ્ણને કહ્યું કે મારો જન્મદિવસ શિક્ષક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે તો મને આનંદ થશે.

આ કારણોસર તેમના જન્મદિવસને શિક્ષક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. વિશ્વના વિવિધ દેશોમાં અલગ અલગ તારીખે શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિવસ 5 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવે છે.

શિક્ષક દિન અહેવલ Teachers Day Aheval in Gujarati

ભારતમાં શિક્ષક-શિક્ષકની પરંપરા પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવે છે. આપણા માતા-પિતા આપણા પ્રથમ શિક્ષક છે. કારણ કે તેણે આપણને આ રંગીન અને સુંદર દુનિયા બતાવી છે. તેની જગ્યા કોઈ લઈ શકતું નથી. પરંતુ આપણને જીવન જીવવાની સાચી રીત આપણા શિક્ષક પાસેથી મળે છે અને તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણને સફળતા મળે છે.

શિક્ષક દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે?

ડોક્ટર. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના જન્મદિવસ નિમિત્તે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ડોક્ટર. શિક્ષક દિન દર વર્ષે 5મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે. ડોક્ટર. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનમાં એક આદર્શ શિક્ષકના તમામ ગુણો હતા.

જ્યારે ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારે તેમના વિદ્યાર્થીઓએ તેમનો જન્મદિવસ ઉજવવાની વાત કરી, સાહેબે કહ્યું કે જો મારો જન્મદિવસ શિક્ષક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે તો મને ખૂબ ગર્વ થશે. ત્યારબાદ દર વર્ષે 5મી સપ્ટેમ્બરે તેમના જન્મદિવસે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

આ દિવસે શું થાય છે?

આ દિવસે શાળા, કોલેજ વગેરેમાં શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવે છે અને આ દિવસે તમામ લાયક શિક્ષકો તેમના વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપે છે. આ દિવસે, સરકાર લાયક શિક્ષકોને યોગ્ય સન્માન આપીને પુરસ્કાર આપે છે. આમ દિવસભર ઉત્સવનું વાતાવરણ રહે છે અને ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનને તેમની જન્મજયંતિ પર યાદ કરવામાં આવે છે.

ઉપસંહાર

આજના સમયમાં આપણે શિક્ષકોનું સન્માન કરવું જોઈએ, તેમના પ્રયત્નો અને તેમના યોગદાનની કદર કરવી જોઈએ. આપણે શિક્ષકોને યોગ્ય માન આપવું જોઈએ અને તેમના દ્વારા બતાવેલ માર્ગ પર ચાલવું જોઈએ.

Also Read:

Leave a Comment