મારી પ્રિય ભાષા પર નિબંધ My Favourite Language Nibandh in Gujarati

My Favourite Language Nibandh in Gujarati મારી પ્રિય ભાષા પર નિબંધ : દરેક રાષ્ટ્રની એક ભાષા હોય છે જે રાષ્ટ્રના તમામ વ્યવસાયો માટે સામાન્ય છે. દેશનું તમામ કામ આ ભાષામાં થાય છે. આ ભાષા સરકારી કચેરીઓ, અદાલતો વગેરેમાં વપરાય છે.

મારી પ્રિય ભાષા પર નિબંધ My Favourite Language Nibandh in Gujarati

આ ભાષાને રાષ્ટ્રની રાષ્ટ્રીય ભાષા કહેવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં રાષ્ટ્રભાષા એ રાષ્ટ્રનો આત્મા છે.

આના પર દેશનો ઉદય અને પતન નિર્ભર છે. રાષ્ટ્રની લાગણી આ ભાષામાં વ્યક્ત થાય છે. આ દ્વારા દેશના નાગરિકોને જ્ઞાન આપવામાં આવે છે.

તેથી, રાષ્ટ્રીય ભાષા પસંદ કરતી વખતે ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ. રાષ્ટ્રે તેના ઉત્થાન અને વિકાસ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી પડશે.ભારત એક વિશાળ દેશ છે. અહીં વિવિધ પ્રાંતોમાં વિવિધ ભાષાઓ બોલાય છે. તેમાંથી કોને આ મહત્વ આપવું જોઈએ? આ એક મોટી સમસ્યા હતી.

મારી પ્રિય ભાષા પર નિબંધ My Favourite Language Nibandh in Gujarati

રાષ્ટ્રીય ભાષા હિન્દી

1947માં આઝાદી બાદ બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આપણા બંધારણના ઘડવૈયાઓ સમક્ષ એક ચર્ચાસ્પદ પ્રશ્ન એ હતો કે કઈ ભારતીય ભાષાને રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે સુશોભિત કરવી જોઈએ.

ભારત એક વિશાળ દેશ છે. અહીં વિવિધ પ્રાંતોમાં વિવિધ ભાષાઓ બોલાય છે. તેમાંથી કોને આ મહત્વ આપવું જોઈએ? આ એક મોટી સમસ્યા હતી.

બંધારણના ઘડવૈયાઓએ આ બાબત પર ગંભીરતાથી વિચાર કર્યો અને નિષ્કર્ષ પર આવ્યા કે હિન્દી એકમાત્ર એવી ભાષા છે જે રાષ્ટ્રભાષાના મહત્ત્વના પદ પર કબજો કરવા સક્ષમ છે.

હવે સવાલ એ છે કે આ મહત્વનું સ્થાન ફક્ત હિન્દીને જ કેમ આપવું જોઈએ, ભારતમાં અન્ય ભાષાઓ પણ બોલાય છે, અહીં એ વિચારવું જરૂરી છે કે રાષ્ટ્રભાષા બનવા માટે ભાષામાં કયા ગુણો જરૂરી છે.

રાષ્ટ્રીય ભાષાની આવશ્યક વિશેષતાઓ

કોઈ ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા બનાવવા માટે, તેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થવો જોઈએ:

સુવિધાઓ હોવી જોઈએ-

(1) તે ભાષા દેશના મોટા ભાગના લોકો દ્વારા બોલાતી ભાષા હોવી જોઈએ.

(2) તે ભાષામાં અન્ય પ્રાદેશિક ભાષાઓને નજીક લાવવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ અને તે તમામ પ્રાંતના લોકો સરળતાથી શીખી શકે.

(3) એ ભાષામાં મોટું અને અદ્યતન સાહિત્ય હોવું જોઈએ.

(4) તે ભાષા દેશના નાગરિકોની ફરજો, આચરણ અને સંસ્કૃતિને વ્યક્ત કરે છે.

(5) તેની ભાષામાં વ્યાપક શબ્દભંડોળ હોવો જોઈએ જેથી તે અન્ય ભાષાઓ અને વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન સરળતાથી વ્યક્ત કરી શકે.

Leave a Comment