મારા પ્રિય પક્ષી પોપટ પર નિબંધ ગુજરાતી My Favourite Bird Parrot Nibandh in Gujarati

મારા પ્રિય પક્ષી પોપટ પર નિબંધ My Favourite Bird Parrot Nibandh in Gujarati

મારા પ્રિય પક્ષી પોપટ પર નિબંધ ગુજરાતી My Favourite Bird Parrot Nibandh in Gujarati

પોપટ પ્રકૃતિના સૌથી સુંદર પક્ષીઓમાંનું એક છે. પોપટ નાનાથી લઈને વૃદ્ધ સુધી દરેકને પરિચિત છે. તે સંપૂર્ણ શિકારી પક્ષી છે. તેનો ખોરાક દાડમ, જામફળ, અંજીર, લીલા મરચા, જુવાર, ઘઉં, બાજરી વગેરે છે. જંગલમાં પોપટનું ટોળું પાક પરનું અનાજ ઉપાડે છે, પોપટ મધુર અવાજ કરે છે. પોપટ ઝાડની મોટી ડાળીઓમાં અથવા જૂના મકાનોમાં તિરાડોમાં માળો બાંધે છે.

માદા માળામાં એક સમયે ચારથી છ ઈંડાં મૂકે છે. કારણ કે પોપટ એ જોવામાં સારા છે કે લોકો તેમને તેમના ઘરોમાં પાંજરામાં ખુશીથી રાખે છે.પોપટ પીળોથી લીલો હોય છે, તેની પૂંછડી લીલી હોય છે અને તેની ચાંચ લાલ હોય છે. તે દયાળુ અને નમ્ર છે. તેની લંબાઈ લગભગ 12 થી 14 ઈંચ છે. આમાંના કેટલાક પક્ષીઓની ગરદન લાલ હોય છે. તેની આંખો પહોળી છે.

પોપટનો આકાર

તેની ચાંચ વક્ર અને મજબૂત હોય છે. ચાંચની ટોચ પર પટ્ટા હોય છે. આ પોપટને સખત ચામડીવાળા ફળો ખાવામાં મદદ કરે છે. પોપટની જીભ જાડી અને માંસલ હોય છે. પોપટ વિવિધ ફળો અથવા બીજના શેલ અને છાલને ઝડપથી દૂર કરી શકે છે, અને તેમના પગની રચના ઝાડ પર બેસવા માટે યોગ્ય છે.

પોપટ માનવ-પ્રેમાળ પક્ષીઓ છે અને જૂથોમાં સાથે રહે છે અને તમામ પક્ષીઓમાં સૌથી વધુ ઘોંઘાટીયા માનવામાં આવે છે. લોકો આ પક્ષીને પાલતુ પક્ષી તરીકે રાખે છે. પોપટ અન્ય પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓનું અનુકરણ કરવામાં સારા છે, તેથી જ તેઓ એટલા લોકપ્રિય છે. પક્ષી નિરીક્ષકોના ઘરોમાં તમને પોપટ તેમના પાંજરામાં જોવા મળશે. પોપટને તેના ઝાડના થડમાં રહેવું ગમે છે.

તે મોટે ભાગે ઊંચા વૃક્ષો પર રહે છે. પોપટને ઘણા પ્રકારના મીઠા ફળ ગમે છે. જ્યારે પોપટનું ટોળું આકાશમાં ઉડે છે, ત્યારે દૃશ્ય મોહક હોય છે. મોટાભાગના ઘરોમાં પોપટને બોલતા શીખવવામાં આવે છે. અને આ આપણને પણ રામ રામ કરે છે. શું તમે ક્યારેય આનો અનુભવ કર્યો છે? આફ્રિકામાં પોપટની કેટલીક પ્રજાતિઓ ખૂબ સ્પષ્ટ રીતે બોલે છે તમે સર્કસ અને ભવિષ્ય કહેનારાઓમાં પોપટ જોયા જ હશે. આ પક્ષી ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છે અને જો શીખવવામાં આવે તો કોઈપણ ભાષા સરળતાથી શીખી શકે છે.

નિષ્કર્ષ

આ રીતે આ પક્ષી સર્કસ અને પયગંબરથી ઓછું નથી. પોપટ ત્રીસ થી ચાલીસ વર્ષ સુધી જીવે છે, કેટલાક પોપટ ઘણા વર્ષો સુધી જીવે છે. પોપટ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી હોવાને કારણે તેમને પંડિત પણ કહેવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો તેમના પેટને પિંજરામાં બંધ રાખે છે પરંતુ તેમ કર્યા વિના તેમને મુક્ત કરી દેવા જોઈએ કારણ કે તેમને પણ મનુષ્યની જેમ સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે. તેથી જ તેને આકાશમાં ઊંચે ઉડવું ગમે છે.

FAQ’S (સામાન્ય પ્રશ્ન)

No schema found.

Also Read:

Komal Mori

Komal Mori is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English And Gujarati language.

   

6 thoughts on “મારા પ્રિય પક્ષી પોપટ પર નિબંધ ગુજરાતી My Favourite Bird Parrot Nibandh in Gujarati”

Leave a Comment