ધરતી નો છેડો ઘર નિબંધ ગુજરાતી Dharti No Chhedo Ghar Nibandh in Gujarati

Dharti No Chhedo Ghar Nibandh in Gujarati ધરતી નો છેડો ઘર નિબંધ ગુજરાતી : ઘર એ આપણી પ્રથમ જરૂરિયાત છે કારણ કે આપણને રહેવા માટે ઘરની જરૂર છે. આપણે કદાચ ખુલ્લામાં ન હોઈએ, પરંતુ દરેકને આ તક મળતી નથી.

ધરતી નો છેડો ઘર નિબંધ ગુજરાતી Dharti No Chhedo Ghar Nibandh in Gujarati

કેટલાક લોકો શેરીમાં પણ રહે છે, તો શું તેઓ ઘરનું મહત્વ જાણે છે? એટલા માટે જેમની પાસે ઘર છે તેણે તેનું સન્માન કરવું જોઈએ અને તેની કાળજી લેવી જોઈએ.

ઘર અને મકાન આ બધા પ્રેમ, સ્નેહ અને સંબંધોથી બને છે અથવા એમ પણ કહી શકાય કે ઘર પથ્થરની ઈંટો, માટીનું ઝૂંપડું કોઈનું પણ હોઈ શકે.

પરંતુ આપણે આ વસ્તુઓમાંથી ઘર બનાવી શકતા નથી. ઘર હંમેશા આ બધા પ્રેમ, સ્નેહ, શાંતિ, સમજણની વહેંચણીથી બનેલું છે.

ધરતી નો છેડો ઘર નિબંધ ગુજરાતી Dharti No Chhedo Ghar Nibandh in Gujarati

તમારા ઘરમાં પ્રેમ હોય તો તે તમારું ઘર કહેવાય. જો આ બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ ન કરવામાં આવે તો તે માત્ર એક ઘર બની જાય છે.

સભ્યો

મારા માતા-પિતા, મારી મોટી બહેન, મારી નાની બહેન, મારો ભાઈ, મારા દાદા દાદી, તૌ જી, તાઉ જી, કાકી, કાકા, આ બધા જ મારું ઘર બનાવે છે કારણ કે ત્યાં બધા પ્રેમ અને શાંતિથી રહે છે. વડીલો આપણને ધાર્મિક અને નૈતિક બાબતો શીખવે છે અને બધા સાથે પ્રેમથી જીવવાનું પણ શીખવે છે.

પ્રેમ અને સ્નેહથી જીવીએ

મારી બહેનો પણ ખૂબ સુંદર છે. અમે બધા સાથે રમીએ છીએ. વાર્તાઓ સાંભળીએ છીએ અને અમે  એકબીજા પાસેથી નવી વસ્તુઓ શીખીએ છીએ અને ઘણા પ્રેમ અને સ્નેહથી જીવન જીવીએ છીએ.

વાસ્તવમાં આ બધી વસ્તુઓ આપણા ઘરને આપણું ઘર બનાવે છે. જો આ બધી વસ્તુઓ કોઈપણ ઘરમાં સામેલ કરવામાં આવે તો ઘર પ્રેમથી ભરેલું બની જાય છે.

નિષ્કર્ષ

ઘર એ આપણી મૂળભૂત જરૂરિયાતોમાંની એક છે. તે પૂર્ણ કરવા માટે આપણે ખૂબ જ મહેનત અને ખંતથી અભ્યાસ કરવો પડશે. આપણે ઘર વિના રહી શકતા નથી. ઘરને ઈંટ અને પથ્થરની ઇમારત કહેવામાં આવે છે. પણ ઘર તો પ્રેમ, સ્નેહ અનેસમજણથી બને છે. ઘર વિના વ્યક્તિના જીવનમાં કંઈ નથી, તેથી ઘર હોવું આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

Leave a Comment