બાજ પર નિબંધ (Hawk) Baj Nibandh in Gujarati

Baj Nibandh બાજ પર નિબંધ : આ પક્ષી દુનિયાના દરેક દેશમાં જોવા મળે છે, દરેક દેશમાં જોવા મળે છે. એક બાજ 70 વર્ષ સુધી જીવી શકે છે, તેની સરેરાશ આયુષ્ય વધુ હોય છે. બાજ પક્ષીઓની 60 પ્રજાતિઓ છે, બાજ પર્વતો અને જંગલોમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. તમામ પક્ષીઓમાં સૌથી મોટું બાજ છે, અને બાજ લગભગ 1200 કિમીની ઊંચાઈએ આકાશમાં ઉડે છે, જે વિશ્વના તમામ પક્ષીઓમાં સૌથી વધુ ઉડતું પક્ષી છે.

બાજ પર નિબંધ (Hawk) Baj Nibandh in Gujarati

બાજની દ્રષ્ટિ ખૂબ જ તીક્ષ્ણ હોય છે, તે આકાશમાં ઉડે છે, પરંતુ તેમ છતાં જો તે આટલી ઊંચાઈથી ક્યાંય પણ શિકારને જુએ છે, તો તે ઉડી જાય છે અને તરત જ શિકાર પર હુમલો કરે છે. કરી રહ્યા છેબાજની પાંખો ફોલ્ડ હોય છે, જેના કારણે બાજ આકાશમાં ખૂબ જ ઝડપથી ઉડે છે અને બાજને ઉડતી વખતે દિશા બદલવામાં મદદ કરે છે.

બાજ પર નિબંધ (Hawk) Baj Nibandh in Gujarati

બાજ એક માંસાહારી પક્ષી છે, બાજ પક્ષી વિશ્વનું સૌથી મોટું પક્ષી છે. તે તેના ખોરાકની શોધમાં આકાશમાં ઉડે છે કારણ કે તે અન્ય જીવો પર નિર્ભર નથી. તે જીવંત પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે, મૃત પ્રાણીઓ જેવા દેખાતા પણ નથી. દુનિયાભરમાં બાજની ઘણી પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં તેમની પ્રજાતિઓ અલગ-અલગ નામથી ઓળખાય છે.

બાજને પક્ષીઓનો રાજા કહેવામાં આવે છે. બાજ પક્ષી આકાશમાં 6 કિલો વજન ઉંચકી શકે છે અને તે ખૂબ જ ઝડપે ઉડી શકે છે કારણ કે બાજના શરીરના સ્નાયુઓ મજબૂત અને શક્તિશાળી હોય છે અને બાજ એટલો ખતરનાક હોય છે કે તે નાના બાળકો અને જીવતા લોકોને પણ લઈ શકે છે. જાઓ જંગલોમાં, આદિવાસીઓ નાના પક્ષીઓનો શિકાર કરવા માટે બાજનો ઉપયોગ કરે છે.

ભૌતિક દૃશ્ય

બાજને મજબૂત પાંખો અને ખૂબ જ તીક્ષ્ણ નખ હોય છે, જે બાજને શિકારમાં ખૂબ મદદ કરે છે. માદા બાજ વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 3 અથવા 5 ઇંડા મૂકે છે, તે 36 દિવસ સુધી તે ઇંડા પર બેસે છે, અને પછી બચ્ચાઓ બહાર આવે છે. માદા બાજ એક પક્ષી છે જે બહુ ઓછા ઇંડા મૂકે છે.

માદા બાજ પક્ષીઓ કદમાં નાના હોય છે અને નર બાજ પક્ષીઓ તેમના કરતા મોટા હોય છે. બાજ પક્ષીના શરીરની લંબાઈ 13-23 ઈંચ અને બાજની પાંખો 29-47 ઈંચ સુધીની હોય છે. હોક પક્ષીઓ એન્ટાર્કટિકા સિવાય તમામ ખંડોમાં જોવા મળે છે. બાજ પક્ષીની આંખો ખૂબ જ તીક્ષ્ણ હોય છે, તે 5 કિલોમીટરના અંતરે પણ આટલા દૂરથી તેના શિકારને જોઈ શકે છે.

Leave a Comment