સ્વચ્છતા નિબંધ ગુજરાતી Swachata Nibandh in Gujarati

Swachata Nibandh in Gujarati સ્વચ્છતા નિબંધ ગુજરાતી : સ્વચ્છતા એટલે સ્વચ્છતા. નાના બાળકોને વારંવાર સ્વચ્છતાનું મહત્વ શીખવવામાં આવે છે કારણ કે નાની ઉંમરથી જ નાના બાળકોમાં સ્વચ્છતાનો પાયો નાખવો જરૂરી છે. તો જ તેઓ ભવિષ્યમાં એક જવાબદાર નાગરિક બની શકશે. સ્વચ્છતા એ માનવ જીવનનું ખૂબ મહત્વનું પરિમાણ છે.

સ્વચ્છતા નિબંધ Swachata Nibandh in Gujarati

સ્વચ્છતા શું છે?

સ્વચ્છતા એટલે પોતાની, પોતાના પરિવારની, પડોશની, વર્તન, દેશ, ગામ, નૈતિકતા, વિચારો, વાણી, વસ્ત્રો અને શરીરની સ્વચ્છતા. સ્વચ્છતા અપનાવીને આપણે આપણા સમાજને અને આપણા ઘરને રોગમુક્ત બનાવીએ છીએ.

સ્વચ્છતાનો સીધો અર્થ છે સ્વચ્છતા. સ્વચ્છ વાતાવરણ એ સ્વસ્થ જીવનનું પ્રથમ પગથિયું છે. સ્વચ્છતાને શારીરિક, માનસિક, સામાજિક, રાજકીય, આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક વાતાવરણમાંથી દૂર કરવા તરીકે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જેણે આપણા દેશ અને આપણા સમાજને ચેપ લગાવ્યો છે.

સ્વચ્છતા નિબંધ ગુજરાતી ગુજરાતી Swachata Nibandh in Gujarati 200 Words

સ્વચ્છતાનો અર્થ

જે લોકો તેમના દેશ પ્રત્યેની તેમની ફરજ નથી સમજતા તેમને નૈતિકતા અને પ્રામાણિકતા શીખવવી. એવા વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપવું કે જેમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાની જાતને ભારતનો જવાબદાર અને દેશભક્ત નાગરિક માને અને પોતાના દેશને રોગમુક્ત અને પ્રદૂષણ મુક્ત બનાવવા માટે કામ કરે.

સ્વચ્છતાની જરૂરિયાત

આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો અને ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પણ સ્વચ્છતાના મહત્વનું વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જો તમે તમારા સામાજિક વિજ્ઞાન પુસ્તકમાં જોયું છે, તો તમે હડપ્પન સંસ્કૃતિ વિશે વાંચ્યું જ હશે. હડપ્પા અને મોહેંજોદરોનું ટાઉન પ્લાનિંગ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે ઘરોમાંથી દૂષિત અને ગંદા પાણીને બહાર કાઢવા માટે ઢંકાયેલ અને ભૂગર્ભ ગટરોની શોધ કરવામાં આવી હતી.

રસ્તાઓ પર ડસ્ટબીન મુકવામાં આવ્યા હતા અને રસ્તાઓની આસપાસ વૃક્ષો અને છોડ લગાવેલા હોવાના પુરાવા પણ હતા, તો 5000 વર્ષ પહેલા લોકો સ્વચ્છતા પ્રત્યે આટલા સભાન હતા ત્યારે આધુનિક સમયમાં લોકો કચરાને કેવી રીતે ઘટાડી શકે? ભારતમાં, ગામડાઓ અને નગરોમાં, આપણે દરેક જગ્યાએ કચરાના ઢગલા જોઈએ છીએ.

જ્યાં ગાયો ઉડે છે ત્યાં કૂતરાં રખડે છે. પ્લેગ જેવા ફાટી નીકળવાના પુરાવા આઝાદી પહેલા અને પછી ઘણી વખત જોવા મળે છે. ત્યારે આવા કચરા અને કચરાના ઢગલાનો નિકાલ ન થવાના કારણે હજારો લોકોએ આવા રોગોના કારણે જીવ ગુમાવ્યા હતા અને આ રોગચાળો ફેલાયો હતો. તેથી આપણા ઈતિહાસમાંથી પ્રેરણા લઈને આપણે આપણા ઘર અને વિસ્તારને સ્વચ્છ રાખી શકીએ છીએ.

Also Read:

Leave a Comment