શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગુજરાતીમાં Srimad Bhagavad Gita in Gujarati PDF (Free Download) [2023]

Srimad Bhagavad Gita in Gujarati PDF : મહાભારત યુદ્ધની શરૂઆત પહેલા ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા અર્જુનને આપેલો ઉપદેશ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તે મહાભારતના ભીષ્મપર્વનો ભાગ છે. ગીતામાં 18 અધ્યાયો અને 700 શ્લોકો છે. આજથી (વર્ષ 2023) લગભગ 4500 વર્ષ (2175 ઈ.સ. પૂર્વે) પહેલા ગીતાનું જ્ઞાન બોલવામાં આવતું હતું.

ગીતાને પ્રસ્થાનત્રયીમાં ગણવામાં આવે છે, જેમાં ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્રોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેથી, ભારતીય પરંપરા અનુસાર ગીતાનું સ્થાન ઉપનિષદ અને ધર્મસૂત્રો જેટલું જ છે. ઉપનિષદમાં ગૌ (ગાય) અને ગીતાને તેનું દૂધ કહેવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે ગીતા ઉપનિષદના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારે છે.

ઉપનિષદના ઘણા ઉપદેશો ગીતામાં છે. ઉદાહરણ તરીકે, અશ્વત્થ વિદ્યા જગતની પ્રકૃતિ વિશે, અવ્યયપુરુષ વિદ્યા શાશ્વત અજાત બ્રહ્મ વિશે, અક્ષરપુરુષ વિદ્યા પરા પ્રકૃતિ અથવા જીવ વિશે અને ક્ષરપુરુષ વિદ્યા અપરા પ્રકૃતિ અથવા ભૌતિક જગતને લગતી. આમ, ગીતામાં વેદના બ્રહ્મવાદ અને ઉપનિષદની આધ્યાત્મિકતા બંનેની વિશિષ્ટ સામગ્રી છે. તેને જ પુષ્પિકાના શબ્દોમાં બ્રહ્મવિદ્યા કહે છે.

Srimad Bhagavad Gita in Gujarati PDF (Free Download) [2023]

શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગુજરાતીમાં Srimad Bhagavad Gita in Gujarati PDF (Free Download) [2023]

Leave a Comment