પ્રવાસ નુ મહાત્વ નિબંધ ગુજરાતી Pravas Nu Mahatva Nibandh in Gujarati

Pravas Nu Mahatva Nibandh in Gujarati પ્રવાસ નુ મહાત્વ નિબંધ ગુજરાતી : પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે વિશ્વભરમાં પ્રવાસ માટેના મહત્વના સ્થળો વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે.

પ્રવાસ નુ મહાત્વ નિબંધ ગુજરાતી Pravas Nu Mahatva Nibandh in Gujarati

પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિવિધ કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમ કે દેશના ચોક્કસ સ્થળની કળા, કલાત્મક દ્રશ્ય, સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓનું પ્રદર્શન વગેરે. આનંદની પ્રાપ્તિ, જિજ્ઞાસાની શાંતિ, આવકમાં વધારો, તેમાં ઘણું બધું છે. પ્રવાસનનો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ લાભ.

આંતરરાષ્ટ્રીયવાદની સમજ જન્મે છે: પ્રવાસન દ્વારા વિકસિત. પ્રેમ અને માનવ ભાઈચારો ખીલે છે. સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃતિનો પરિચય. પર્યટન વ્યક્તિને તેના શેલમાંથી બહાર આવવાનું શીખવે છે.

એક જ જગ્યાએ સતત એક જ વાતાવરણમાં રહેવાથી અલગ-અલગ જગ્યાએ ફરવાથી થતો કંટાળો પણ દૂર થાય છે.

પ્રવાસ અને પર્યટનનું મહત્વ દરેક દેશમાં ઓળખવામાં આવ્યું છે. આધુનિક યુગમાં દરેક શિક્ષણ પ્રણાલીમાં પ્રવાસનનું આયોજન સમાઈ રહ્યું છે.

પ્રવાસ નુ મહાત્વ નિબંધ ગુજરાતી Pravas Nu Mahatva Nibandh in Gujarati

પુસ્તકોમાં આપણે ફક્ત બીજાના વિચારો અને અનુભવો જ વાંચીએ છીએ. આ રીતે મેળવેલ જ્ઞાન લેખિત સ્વરૂપમાં છે. માત્ર લેખિત જ્ઞાનથી આપણે જીવનમાં સફળ થઈ શકતા નથી. આપણે અન્ય વ્યક્તિઓની આદતો અને જીવન જીવવાની રીતો જાણવી પડશે અને આ ફક્ત પ્રવાસીઓ દ્વારા જ શક્ય છે.

પ્રવાસ એકવિધતાને તોડે છે

આ સફર આપણને પુસ્તકીય જ્ઞાનમાંથી વ્યવહારિક જ્ઞાન તરફ લઈ જાય છે. આપણે કાલ્પનિક થી વાસ્તવિકતા તરફ મુસાફરી કરીએ છીએ. પ્રવાસ આપણા જીવનની એકવિધતાને તોડે છે. આમ પ્રવાસ આપણા જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પર્યટનની ઘણી વિશેષતાઓ છે.

સંકુચિત દ્રષ્ટિ

જો કોઈ વ્યક્તિ ઘરની બહાર ન નીકળે તો તેની દ્રષ્ટિ ખૂબ જ સાંકડી હોય છે. તે શ્રેષ્ઠ બનવાનો પોતાનો માર્ગ અનુભવે છે. તે માનવ જીવન પર પર્યાવરણની અસરને સમજવામાં અસમર્થ છે, પરંતુ એક સદ્ગુણી પ્રવાસી વિવિધ લોકોના જીવનમાં પોતાને જુએ છે, પર્યાવરણ પરના તેમના રિવાજોની અસર દ્વારા પોતાને તપાસે છે.

ઠંડા પ્રદેશોમાં રહેતા લોકો શા માટે માંસ ખાય છે અને દારૂ પીવે છે? જ્યારે તે તેમના સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે તેને ખબર પડે છે કે હળવી ઠંડીમાં માંસ ખાવું અને દારૂ પીવો જરૂરી છે. તે બીજાના દૃષ્ટિકોણને સરળતાથી સમજી શકે છે. પ્રવાસ માનસિક દૃષ્ટિકોણ ખોલે છે.

Leave a Comment