મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ ગુજરાતી Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati

Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ ગુજરાતી : જ્યારે પણ આપણે આપણા પ્રિય શિક્ષક વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને આપણા શાળાના દિવસો યાદ આવે છે. અમારા શાળાના દિવસોમાં આવા ઘણા શિક્ષકો હતા જેમણે અમને જ્ઞાનથી ભરપૂર વસ્તુઓ આપી અને ભવિષ્ય માટે અમને તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati

આવા મનોરમ શિક્ષક કે જેઓ અમને શીખવવાની સાથે-સાથે એવી વસ્તુઓ પણ શીખવતા હતા જે આજે આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

મારા પ્રિય શિક્ષકનું નામ શ્રી રાકેશચંદ્ર શર્મા હતું. જે અમને શાળામાં હિન્દી વિષય ભણાવતા હતા. તે અમને વિષય સિવાય બાહ્ય જ્ઞાન પણ આપે છે.

મારા પ્રિય શિક્ષક તેમના સારા વર્તન માટે જાણીતા હતા. મારા પ્રિય શિક્ષકને કોઈ પરિચયમાં રસ નથી. આજે પણ આપણે જ્યારે પણ મળીએ છીએ ત્યારે ઠપકો આપે છે અને સાંભળી ન હોય તેવી વાતો કહીએ છીએ.

મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ ગુજરાતી Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati

જ્યારે પણ આપણે આપણા પ્રિય શિક્ષક વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને આપણા શાળાના દિવસો યાદ આવે છે. અમારા શાળાના દિવસોમાં આવા ઘણા શિક્ષકો હતા જેમણે અમને જ્ઞાનથી ભરપૂર વસ્તુઓ આપી અને ભવિષ્ય માટે અમને તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

હિન્દી ભાષાના નિષ્ણાત

અમે મારા પ્રિય શિક્ષક વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, તેઓ હિન્દી ભાષામાં ખૂબ જાણીતા છે. હિન્દી તેમનો મુખ્ય વિષય છે. આ તેમનો મુખ્ય વિષય છે અને તે અમને શાળામાં આ વિષય ભણાવતા હતા. તે અમને મુખ્યત્વે હિન્દી વિષયમાં વ્યાકરણ શીખવતા હતા.

તેમની એક વાત ખૂબ જ સારી હતી કે તેઓ અમને શીખવવા કરતાં અમારા માટે ખૂબ જ મહત્વની બાબત વિશે વધુ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા. શાળાના સમયમાં મારી હિન્દી પણ ઘણી નબળી હતી, પરંતુ આ શિક્ષકોને કારણે મારી હિન્દીમાં ઘણો સુધારો થયો છે અને આ જ કારણ છે કે આજે હું હિન્દી વિષયમાં સારું લખી શકું છું.

અન્ય શિક્ષકગણ પણ પ્રિય

જ્યાં સુધી મારા વ્હાલા શિક્ષકની વાત છે, તો આપણે એટલું જ નહીં કહીએ કે તેઓ સ્વભાવે ખૂબ જ સરળ છે, પણ મારી આખી શાળાના તમામ શિક્ષકો પણ એવું જ કહે છે. અન્ય શિક્ષકો પણ માને છે કે તે એકદમ સરળ અને સારા સ્વભાવનો છે. મારી પ્રિય શાળાના અન્ય શિક્ષકો પણ જાણે છે કે છોકરાઓ ખૂબ જ સુંદર હોય છે. અન્ય શિક્ષકોની જેમ તેઓ પણ શાંતિ અને ન્યાયના શિક્ષક છે.

તેઓ શાળાના નાયબ મુખ્ય શિક્ષક હતા

અમે અમારા પ્રિય શિક્ષકને અમારી શાળાના નાયબ મુખ્ય શિક્ષક તરીકે પણ ઓળખતા હતા. અમારી શાળાના મુખ્ય શિક્ષક પણ વિચારે છે કે મારા પ્રિય શિક્ષક મહાન છે. શાળાનો સ્ટાફ અને અન્ય શિક્ષકો અને મારા ગામના ગ્રામજનો પણ મારા પ્રિય શિક્ષકને માન આપે છે.

Was this article helpful?
YesNo
Komal Mori

Komal Mori is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English And Gujarati language.

   

Leave a Comment