જલ એજ જીવન નિબંધ Jal Aej Jivan Nibandh in Gujarati

Jal Aej Jivan Nibandh જલ એજ જીવન નિબંધ : પાણી એ આપણા જીવનનું એક મહત્વનું તત્વ છે, જેના વિના આપણે આ પૃથ્વી પર રહેવાની કલ્પના પણ કરી શકતા નથી, પાણી એ તમામ જીવો, છોડ, છોડ અને પ્રકૃતિ સાથે સંબંધિત વિવિધ તત્વોનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, પાણી વિના આ પૃથ્વી પર શક્ય નથી. જીવવા જેવું છે કંઈ નથી પાણી એ ઈશ્વરે આપેલા જીવનનો આધાર છે.

જલ એજ જીવન નિબંધ Jal Aej Jivan Nibandh in Gujarati

પૃથ્વી પર પાણીનો જથ્થો ઝડપથી વધી રહ્યો છે, આપણે તળાવો, ઝરણાં, કૂવા, તળાવ વગેરેમાંથી પાણી મેળવીએ છીએ અને હવે મોટાભાગના તળાવો, કુવાઓ, તળાવો સુકાઈ રહ્યા છે.

આ ધરતી પર આપણને જે પાણી મળે છે તેમાંથી માત્ર 2.5 ટકા જ પીવાલાયક છે, બાકીનું મીઠું પાણી છે, આપણે તેનો પીવા માટે ઉપયોગ કરતા નથી.

જલ એજ જીવન નિબંધ Jal Aej Jivan Nibandh in Gujarati

પ્રસ્તાવના

જેમ કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ દુનિયામાં હવા જેટલી મહત્વની છે, પાણીનું પણ એટલું જ મહત્વ છે. માનવ સહિત પૃથ્વી પરના તમામ જીવો માટે પાણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ તત્વ છે. આપણી આ દુનિયામાં, તે પ્રાણીઓ હોય, જંતુઓ હોય કે છોડ હોય, પાણી દરેક માટે અમૃતનું કામ કરે છે.

જ્યારે આ પૃથ્વી પર કશું જ નહોતું ત્યારે પાણી હતું, પાણી વિના આપણે આ વિશ્વની કલ્પના કરી શકતા નથી અને પાણી એ આપણા સૌને કુદરતની અમૂલ્ય ભેટ છે.

પાણીનું સંરક્ષણ

આજે લોકોએ પાણીને પ્રાધાન્ય આપવાનું બંધ કરી દીધું છે અને આ વાત આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ સ્પષ્ટપણે કહી છે. જો પાણીનું સંરક્ષણ નહીં થાય, તો ટૂંક સમયમાં આપણે બધા તેની ગેરહાજરી જોશું. વધતી જતી વસ્તી અને પાણીના વધતા વપરાશને કારણે આપણે પાણીને જોઈએ તેટલું મહત્વ આપતા નથી.

તમે જાણતા હશો કે આપણા કાર્યોથી આપણને કોઈ નુકસાન નહીં થાય, પરંતુ સમગ્ર પ્રકૃતિને નુકસાન થશે અને તેની ગેરહાજરીનો ભોગ તમામ જીવો ભોગવશે. તળાવ, નદી, ઝરણાનું પાણી દૂષિત થવા લાગ્યું છે, તે પીવાલાયક નથી.

પાણી બચાવવા માટે પગલાં

જો આપણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે કંઈક નહીં કરીએ તો તે આગળ મોટી સમસ્યા બની જશે, સમય જતાં આપણે પાણી બચાવવા માટે પગલાં લેવા જોઈએ અને અન્યને પ્રેરણા આપવી જોઈએ.

Leave a Comment