ગુરુ પૂર્ણિમા પર નિબંધ ગુજરાતી Guru Purnima Nibandh in Gujarati (ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે નિબંધ)

ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે નિબંધ, (Guru Purnima Nibandh in Gujarati) ગુરુ પૂર્ણિમા પર નિબંધ ગુજરાતી: આજકાલ આપણે ખૂબ જ ધામધૂમથી ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવીએ છીએ, પરંતુ મોટાભાગના લોકો ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે સંપૂર્ણ રીતે જાગૃત નથી. અહીં અમે ગુરુ પૂર્ણિમા પર નિબંધ શેર કરી રહ્યા છીએ. આ નિબંધમાં ગુરુ પૂર્ણિમાને લગતી તમામ માહિતી તમારી સાથે શેર કરવામાં આવી છે. આ નિબંધ તમામ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી છે.

ગુરુ પૂર્ણિમા પર નિબંધ Guru Purnima Nibandh in Gujarati [ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે નિબંધ]

ગુરુ પૂર્ણિમા પર નિબંધ ગુજરાતી Guru Purnima Nibandh in Gujarati [ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે નિબંધ ગુજરાતી]

गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

આ શ્લોકનો અર્થ છે “ગુરુ એ બ્રહ્મા છે, ગુરુ એ વિષ્ણુ છે, ગુરુ એ શંકર છે, ગુરુ એ પરબ્રહ્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, એટલે એ ગુરુઓને નમસ્કાર છે”. વિશ્વમાં ગુરુને વિશેષ દરજ્જો આપવામાં આવે છે. માતાપિતા આપણા પ્રથમ શિક્ષક છે. તેથી ગુરુનુંપદસર્વોચ્ચછે. અને આ તહેવાર વિવિધ સ્થળોએ ઉજવવામાં આવે છે.

જીવનમાં ગુરુ નું મહત્વ

આપણા લોકોના જીવનમાં ગુરુની બહુ મોટી ભૂમિકા છે.ગુરુ વિના કોઈપણ દિશામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવી અશક્ય છે. ધારો કે આપણે રણમાં પાણીની શોધમાં ઊભા છીએ, પણ અસમર્થ છીએ. આપણને પાણી મળતું નથી, તેવી જ રીતે ગુરુ વિનાનું જીવન રણમાં પાણી શોધવા જેવું છે. બૃહસ્પતિમાં ગુ નો અર્થ થાય છે “અંધારું” અને રુ નો અર્થ “પ્રકાશ” થાય છે. તો જે અંધકારમાં પ્રકાશનો દીવો પ્રગટાવે છે.

વિદ્યાર્થીના જીવનમાં ગુરુ નું મહત્વ

વિદ્યાર્થીના જીવનમાં શિક્ષકની વિશેષ ભૂમિકા હોય છે. ગુરુ વિદ્યાર્થીને દરેક પરિસ્થિતિમાં જીવવાનું અને દરેક મુશ્કેલી સાથે લડવાનું શીખવે છે. ગુરુ વિના જીવનમાં કલ્પના કરવી વ્યર્થ છે.

ઉજવણી

હિન્દુ માન્યતાઓ અનુસાર, એવું કહેવાય છે કે ગુરુ પૂર્ણિમાના તહેવાર અષાઢ મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. એટલે કે, અંગ્રેજી મહિના અનુસાર, તે જૂન-જુલાઈની આસપાસ ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર પ્રાચીન સમયથી ઉજવવામાં આવે છે.

Leave a Comment