ગુડ ફ્રાઈડે પર નિબંધ ગુજરાતી Good Friday Nibandh in Gujarati

Good Friday Nibandh in Gujarati ગુડ ફ્રાઈડે પર નિબંધ ગુજરાતી : તે ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકોનો તહેવાર છે. તેને બ્લેક ફ્રાઈડે, હોલી ફ્રાઈડે અને ગ્રેટ ફ્રાઈડે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગુડ ફ્રાઈડે ઈસ્ટર સન્ડેનાઆગળના શુક્રવારે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસને શોક દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે ચર્ચમાં ઘંટ પણ વગાડવામાં આવતો નથી.

ગુડ ફ્રાઈડે પર નિબંધ Good Friday Nibandh in Gujarati

ગુડ ફ્રાઈડે પર નિબંધ ગુજરાતી Good Friday Nibandh in Gujarati

ઉજવણીનું કારણ

લગભગ 2000 વર્ષ પહેલા ઘણા લોકો ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે સંકળાયેલા હતા અને માનવતાના દુશ્મન તરીકે તેમની લોકપ્રિયતા માટે તેમને સજા આપવાના આદેશો જારી કર્યા હતા.

આ હુકમનામું બહાર પાડ્યા પછી, ઈસુને કોરડા મારવાની અને કોરડા મારવાની સજા આપવામાં આવી અને તેને વધસ્તંભ પર લટકાવવામાં આવ્યો. જે દિવસે ઇસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભે જડવામાં આવ્યા હતા તે શુક્રવાર હતો. ત્યારથી આ શુક્રવાર ગુડ ફ્રાઈડે તરીકે ઓળખાય છે.

ઉજવણી

બાઈબલના પુસ્તક કહે છે કે ઈસુને છ કલાક માટે વધસ્તંભે જડવામાં આવ્યા હતા. આ દિવસ દરમિયાન ચારે બાજુ અંધારું હતું. તેમના મૃત્યુ પછી, અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવ્યો અને બધી કબરોના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. ત્યારથી આ દિવસ દર વર્ષે ગુડ ફ્રાઈડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

ગુડ ફ્રાઈડેના દિવસે બપોરે 3 કલાકે ચર્ચમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે ભગવાન ઇસુ પાસે તેમના પાપોની ક્ષમા પણ માંગવામાં આવી છે. આ સપ્તાહ ખૂબ જ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. આ પવિત્ર સપ્તાહ દરમિયાન ચર્ચમાં કોઈ ઉજવણી થતી નથી.

Was this article helpful?
YesNo
Virendra Sinh

Virendra Sinh is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English And Gujarati language.

   

Leave a Comment