એક બ્લેકબોર્ડ ની આત્મકથા ગુજરાતી નિબંધ Ek Black Board Ni Atmakatha Gujarati Nibandh

Ek Black Board Ni Atmakatha Gujarati Nibandh એક બ્લેકબોર્ડ ની આત્મકથા ગુજરાતી નિબંધ : હું બ્લેકબોર્ડ વાત કરું છું. હું માણસમાંથી જન્મ્યો છું. મારો રંગ કાળો છે. હું મોટે ભાગે શાળાઓ, કોલેજોમાં વપરાવ છું.

એક બ્લેકબોર્ડ ની આત્મકથા ગુજરાતી નિબંધ Ek Black Board Ni Atmakatha Gujarati Nibandh

એક બ્લેકબોર્ડ ની આત્મકથા ગુજરાતી નિબંધ Ek Black Board Ni Atmakatha Gujarati Nibandh

જ્યારે હું મનુષ્યો દ્વારા જન્મ્યો હતો, ત્યારે મને શાળા-કોલેજોની દિવાલો પર લટકાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે શિક્ષકો તેમના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા માટે મારો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે શાળાના શિક્ષક દ્વારા મારા પર સફેદ ચોક વડે લખવામાં આવે છે.

જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે તેમ તેમ મારો રંગ ધીરે ધીરે કાળો થતો જાય છે. શાળાના શિક્ષકો તેમના વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો શીખવવા અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન શીખવવા માટે મારો ઉપયોગ કરે છે.

મારો ઉપયોગ

મારો જન્મ થયો ત્યારથી મને શિક્ષણનું ધોરણ ઊંચું લાવવાની ટેવ છે. શાળા કોલેજો સાથે અનેક ક્ષેત્રોમાં મારો ઉપયોગ થાય છે. પ્રાઈવેટ કે સરકારી ઓફિસમાં મીટીંગો હોય ત્યારે એ મીટીંગોમાં સવાલ-જવાબ લખવા માટે મારો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સફેદ ચોક

જ્યારે કોઈ મારા પર સફેદ ચોક સાથે લખે છે ત્યારે લખેલા શબ્દોને ભૂંસવા માટે કપડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે કે ડસ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવેજેથી મારા પર જે પણ લખાયેલું છે તે ભૂંસી શકાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કોઈપણ ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવવા માટે તેની ટીમ સાથે કોઈ યોજના બનાવે છે, ત્યારે તે યોજનામાં મારો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સફેદ ચોકથી આખો પ્લાન મારા પર લખવામાં આવે છે અને બધા મને ધ્યાનથી જોવે છે. શાળામાં, જ્યારે શિક્ષક મારા પર પ્રશ્નો અને જવાબો લખે છે, ત્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ મારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

મારી સફાઈ

મને સાફ રાખવા માટે ભીના કપડાથી લૂછી નાખવામાં આવે છે. મારા દ્વારા શાળાનું શિક્ષણ સરળ બનાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે મારી શોધ થઈ ન હતી, મારો જન્મ થયો ન હતો, ત્યારે શાળાના શિક્ષકો બધા વિદ્યાર્થીઓને સાથે બેસીને સવાલોના જવાબ શીખવાડતા હતા.

મારો જન્મ

શિક્ષકો એક સાથે બને તેટલા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવી શકતા ન હતા. મારો જન્મ થયો ત્યારથી, મારા દ્વારા શિક્ષકો એક સમયે વધુને વધુ વિદ્યાર્થીઓને એક પ્રશ્નનો ઉકેલ શીખવવામાં સક્ષમ બન્યા છે.

મારો દેખાવ

હું કાળો અને સફેદ છું. જ્યારે હું કાળો હોઉં છું, ત્યારે મને સફેદ ચોક સાથે લખવામાં આવે છે. જ્યારે મારો રંગ સફેદ હોય, તેના પર લાલ અથવા વાદળી ચોક સાથેલખવામાં આવે છે. મારું કદ નિશ્ચિત નથી. મારી પાસે તમામ પ્રકારના કદ છે.

મારુ યોગદાન

હું દેખાવમાં ભલે કાળો હોઉં, પરંતુ મારા યોગદાનથી વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોનું જીવન સફળ બન્યું છે.મારા દ્વારા શિક્ષણ મેળવીને મોટા અધિકારીઓએ પોતાનું જીવન સફળ બનાવ્યું છે.આજે આખી દુનિયામાં મારો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.

હું આખી દુનિયામાં બ્લેકબોર્ડ તરીકે જાણીતો છું. મારા વિના શિક્ષણ ક્ષેત્રનો ઝડપી વિકાસ શક્ય નથી કારણ કે મારા દ્વારા શિક્ષક એક સમયે મારા પર વધુ વિદ્યાર્થીઓ નોંધીને જ્ઞાનનો ફેલાવો કરી શકે છે. આજે હું તમામ શાળાઓ અને કોલેજોમાં વર્ગોમાં હાજરી આપું છું. હું ખૂબ જ ખુશ છું કે હું જ્ઞાનના પ્રસારમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યો છું.

મારો જન્મ જ્ઞાન ફેલાવવા માટે થયો છે. જ્યારે કોઈ વિદ્યાર્થી વહેલી સવારે શાળાના વર્ગમાં પહોંચે છે, ત્યારે તે સૌપ્રથમ બ્લેકબોર્ડને કપડાથી લૂછી નાખે છે કારણ કે તેને ખબર છે કે ગુરુજી વર્ગમાં આવ્યા પછી જ બ્લેકબોર્ડ પરનો પ્રશ્ન સમજાવશે, તેથી વિદ્યાર્થી બ્લેકબોર્ડને કપડાથી લૂછી નાખે છે અને  સ્વચ્છ રાખે છે.

આજકાલ શહેરોથી લઈને ગામડાની શાળાઓ સુધીની તમામ શાળાઓમાં દરેક ક્ષેત્રે મારો વધુ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. મારા વિના શાળા કોઈ શાળા નથી. હું દરેક શાળા અને કોલેજમાં જોવા મળુ છું.

નિષ્કર્ષ

જ્યારે મારો ઉપયોગ શાળા કોલેજો તેમજ ટ્યુશન કે ખાનગી સંસ્થામાં થાય છે ત્યારે વધુને વધુ લોકોને એક સાથે મારા દ્વારા પ્રશ્ન-જવાબ સમજાવવામાં આવે છે. આજે હું ખૂબ ખુશ છું કે માણસ દ્વારા મારો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હું આશા રાખુ છું કે દરેક વ્યક્તિ ભવિષ્યમાં પણ આ રીતે મારો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

FAQ’S (સામાન્ય પ્રશ્ન)

બ્લેકબોર્ડનો ઉપયોગ મોટા ભાગે ક્યાં કરવામાં આવે છે?

બ્લેકબોર્ડનો ઉપયોગ મોટા ભાગે શાળાઓ, કોલેજોમાં કરવામાં આવે છે.

બ્લેકબોર્ડ કેવા રંગનું હોય છે?

બ્લેકબોર્ડ કાળા રંગનું હોય છે.

Also Read:

Leave a Comment