ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati

ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati:

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati

ઉસકે ચહેરે કી ચમક કે સામને સાદા લગા, આસમાં પે ચાંદ પૂરા થા મગર આધા લગા.

બેચૈન ઈસ કદર થા કિ સોયા ન રાત ભર, પલકોં સે લિખ રહા થા તેરા નામ ચાંદ પર.

દેખા હિલાલ-એ-ઈદ તો આયા તેરા ખયાલ વો આસમાં કા ચાંદ હૈ ઔર તૂ મેરા ચાંદ હૈ.

તૂ ચાંદ ઔર મૈં સિતારા હોતા, આસમાન મેં એક આશિયાના હમારા હોતા, લોગ તુમ્હે દૂર સે દેખતે , નજદીક સે દેખને કા હક બસ હમારા હોતા !

તુજકો દેખા તો ફિર ઉસકો ના દેખા મૈંને, ચાંદ કહતા રહ ગયા મૈં ચાંદ હૂં મૈં ચાંદ હૂં .

તમે ચંદ્ર જેવા જ છો
નૂર પણ, અભિમાન પણ, બહુ દૂર….!

ચંદ્ર તારાઓ દ્વારા આધારભૂત છે
આ જગ્યાનો કેવો નજારો છે
આપણે આપણી જાતને ભાગ્યશાળી માનીએ છીએ
અમને જીવનભર તમારો સાથ મળ્યો છે.

ચંદ્ર મારા પ્રેમનો સાક્ષી છે
તેઓ ચાંદની સામે પ્રેમની વાતો કરતા.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

દરરોજ સ્ટાર્સનો શો ડિસ્ટર્બ થાય છે
આ ચંદ્ર ગાંડો છે જે રાત્રે બહાર આવે છે.

કાશ આવી એક રાત હોત
આકાશમાં એક ચંદ્ર
અને બીજાને આપણી નજીક આવવા દો.

કાશ આવી એક રાત હોત
આકાશમાં એક ચંદ્ર
અને બીજાને આપણી નજીક આવવા દો.

તે આકાશ છે જે રોકાઈ ગયું હશે
ચંદ્ર વગરનો દિવસ
અમે એક દિવસ પણ સ્વીકારતા નથી
તને યાદ કર્યા વિના

ત્યાં કોઈ પાર્ટી હશે નહીં, કોઈ દૃશ્ય હશે નહીં
ચંદ્રના પાસામાં કોઈ તારા નથી
એટલા માટે અમે તમારા માટે અશાંત જીવીએ છીએ
કારણ કે દરેક વ્યક્તિ દિલની નજીક હોતી નથી.

કોઈની રાહ જોવામાં રાત બગાડો નહીં
ખરતા તારાએ આપણને આ શીખવ્યું છે.

અડધો ચંદ્ર અડધો પ્રેમ અડધી પૂજા
તું મારી છે મારી જ નહિ, આ કેવું જીવન છે.

ચંદ્ર જેને હજારો લોકો ચાહે છે
તેને તારાની કમી શું સમજાઈ.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

મનુષ્ય સમગ્રની ઈચ્છામાં રહે છે ઘણું ગુમાવે છે
આ ભૂલી જાય છે અર્ધ ચંદ્ર પણ સુંદર છે.

તમે એવા ચંદ્ર છો જેનો પ્રકાશ બધા પર પડતો નથી
અમે ભાગ્યશાળી છીએ કે તમે અમને પ્રકાશિત કરો છો.

તમે ચંદ્રને પણ બાળી નાખો છો
તમારી સુંદરતા પર બધા મરી જાય છે
હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે અમને મળો
અમારું હૃદય ફક્ત તમને જ યાદ કરે છે.

ચંદ્રનો કેટલો સુંદર ચહેરો છે
તેના પર યુવાનીનો રંગ ઘેરો છે
ભગવાનને વફાદારીમાં વિશ્વાસ હતો
તેથી જ ચંદ્ર તારાઓ દ્વારા રક્ષિત છે.

જેણે મને નિંદ્રાહીન રાત આપી
તે ચંદ્ર જેવું જ છે.

વાદળો વિના ચંદ્ર ઝાંખો પડી જાય છે
તેવી જ રીતે, તમારા વિના અમે અદૃશ્ય થઈએ છીએ.

જ્યારે ચંદ્ર આકાશમાં બહાર આવે છે, ત્યારે તે જામ થઈ જાય છે
તમારી સુંદર સાંજ રહે.

જ્યારે ચંદ્ર આકાશમાં બહાર આવે છે, ત્યારે તે જામ થઈ જાય છે
તમારી સુંદર સાંજ રહે.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

આંખ થી આંખ
દુનિયાથી શું છુપાયેલું છે
ચંદ્રને પૂછો કે મારા હૃદયને પૂછો
કેવી રીતે એકલી રાત પસાર કરવી

આજે ચંદ્ર ફરીથી ઉદાસ છે
આજે ફરી સિતારાઓએ ઊંઘવાનું શરૂ કરી દીધું છે
આજે ફરી તારી આપેલી એકલતા
આજે ફરી અમે રડવા લાગ્યા.

સૂર્ય તારા ચંદ્ર મારી સાથે હોય
જ્યાં સુધી તમે મારો હાથ પકડો છો
ડાળીઓમાંથી તૂટે તે પાંદડા નથી
તોફાનોને તેમની મર્યાદામાં રહેવા કહો.

તેના ચહેરાના તેજ સામે સાદા લાગ્યું
આકાશમાં ચંદ્ર સંપૂર્ણ હતો પણ અડધો જ લાગતો હતો

તેના ચહેરાના તેજ સામે સાદા લાગ્યું
આકાશમાં ચંદ્ર સંપૂર્ણ હતો પણ અડધો જ લાગતો હતો

ચંદ્ર સ્મિત કરે છે
ચંદ્ર કોઈ કાવતરું છુપાવી રહ્યો છે

તું ચંદ્ર બનીશ અને હું તારો બનીશ, આકાશમાં અમારું ઘર હશે,
લોકો તને દૂરથી જોતા હતા, તને નજીકથી જોવાનો હક તો અમને જ હતો..!!

કાશ આપણે પણ આવી સાંજના નસીબમાં હોત,
ફળિયામાં એક ચાંદ નીકળ્યો છે, છત પર આવવો જોઈએ.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

કાશ આપણે પણ આવી સાંજના નસીબમાં હોત,
ફળિયામાં એક ચાંદ નીકળ્યો છે, છત પર આવવો જોઈએ.

તમારી જાતને તમારી આંખોથી જોશો નહીં
ચમકતો હીરો પણ તમને પથ્થર જેવો લાગશે,
બધા કહેશે કે તું ચંદ્રનો ટુકડો છે,
મારી આંખોમાં ચંદ્ર તારા ટુકડા જેવો લાગશે.

જ્યારે મેં તમને જોયો, ત્યારે મેં તેને જોયો નહીં,
ચંદ્ર કહેતો રહ્યો કે હું ચંદ્ર છું, હું ચંદ્ર છું.

તમે ગમે તેટલું કરો, ચંદ્રને પ્રેમ કરો
રાતના ભાગ્યમાં અંધકાર લખાયેલો છે

આજે ચંદ્રનું અભિમાન તૂટી જશે, મિત્રો તમે જુઓ
આજે મેં તેમને ટેરેસ પર આમંત્રિત કર્યા છે

કેટલો સુંદર ચંદ્ર ચહેરો
તેના પર યુવાનીનો રંગ ઘેરો છે
ભગવાન વફાદારીમાં માનતા ન હતા
તેથી જ ચંદ્ર તારાઓ દ્વારા રક્ષિત છે

ખબર નહીં આ દિલે શું કર્યું છે
મને પૂછ્યા વગર નિર્ણય કર્યો
તૂટેલો તારો પણ આ ધરતી પર પડતો નથી
અને આ પાગલ ચંદ્રના પ્રેમમાં પડી ગયો

ચાંદની કરતાં ચાંદની મીઠી, ચાંદની રાત મીઠી
રાત્રિ કરતાં પ્રિય, જીવન કરતાં પ્રિય

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

રાત્રે તૂટેલી છતમાંથી ચંદ્ર ટપકતો હોય છે
ચંદ્ર પણ વરસાદની જેમ કામ કરે છે

રાત્રે તૂટેલી છતમાંથી ચંદ્ર ટપકતો હોય છે
ચંદ્ર પણ વરસાદની જેમ કામ કરે છે

આપણે મુસાફરી કરીએ તો આપણા જેવું કોઈ
તમે ચંદ્ર સાથે કેટલો સમય ચાલશો

આપણે બીજાની ચમક ચોરીને પણ ચમકી શકીએ છીએ
પણ આપણે ચંદ્ર બનવા માટે ઉછીના લીધેલા પ્રકાશને સ્વીકારતા નથી.

તે બદનામીનો ડર છે કે અંધકારનો પ્રેમ ભગવાન જાણે છે
હું ચંદ્રને હવે મારા આંગણામાં પ્રવેશવા દેતો નથી

કોણ કહે છે કે ચંદ્ર અને તારાઓ તોડવા જરૂરી છે
પ્રેમના બે શબ્દો હ્રદયને સ્પર્શી જાય, તે જ કાફી છે

જ્યારે આ આંખો તમારા ચંદ્ર જેવો ચહેરો જુએ છે
સાચું કહું તો દિવસ ગમે તે હોય, તે તહેવાર બની જાય છે.

ચંદ્રને ન પૂછો, મારો ચંદ્ર જમીન પર રહે છે
મારા જીવનમાં જીવીને તમારી જાતને જાણો

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

પ્રેમ હોત તો ચાંદ સારો હતો
જ્યારે તે ઉતરી ગયો, ત્યારે ડાઘા પણ દેખાવા લાગ્યા.

હે ચંદ્ર, મને કહો કે તમે મારા વિશે શું વિચારો છો?
તે આખી રાત મારી સાથે કેમ રહે છે,
હું તેના પ્રેમમાં પાગલ થઈ ગયો છું,
શું તમે પણ કોઈને બિનશરતી પ્રેમ કરો છો?

ઇશ્ક તેરી ઇન્તેહાન, ઇશ્ક મેરી ઇન્તેહાન,
તું હજી સર્વસ્વ નથી, હું પણ હજી સર્વસ્વ નથી.

અમે આખી રાત આની રાહમાં વિતાવી,
હવે ચંદ્ર મધ્યરાત્રિએ બહાર આવશે.

ચાલો ચંદ્રનું પાત્ર અપનાવીએ,
ડાઘ તમારી સાથે રાખો અને પ્રકાશ શેર કરો.

ચાલો ચંદ્રનું પાત્ર અપનાવીએ,
ડાઘ તમારી સાથે રાખો અને પ્રકાશ શેર કરો.

તું મારી જેમ રાત્રે પરેશાન કેમ થાય છે?
હે ચંદ્ર, મને કહે તારી આંખો કોની સાથે લડી છે.

અમે રાતના આકાશમાં ચાંદને શોધતા રહ્યા,
ચંદ્ર ગુપ્ત રીતે મારા આંગણામાં ઉતરી આવ્યો.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

ચાલો ચંદ્રનું પાત્ર અપનાવીએ મિત્રો,
ડાઘ તમારી સાથે રાખો અને પ્રકાશ શેર કરો.

જેમનો નિંદ્રા સાથે સંબંધ છે તેઓ સપનાની વાતો જાણે છે.
હું ચંદ્રને જોવામાં રાત પસાર કરું છું …

હું પૂર્ણ ચંદ્ર તરીકે તેના પ્રેમમાં પડ્યો,
એ અમાવાસ્યાની રાત મારા જીવનમાં અંધકાર બની ગઈ.

બધાને ચંદ્ર ગમે છે
હું નસીબદાર છું કે ચાંદ મારા પ્રેમમાં છે.

ફૂલો હૃદયને પકડી રાખશે અને ચંદ્ર નિસાસા નાખશે
સૌંદર્યની વાત આવે તો સૌ પ્રથમ તમારું નામ લેશે.

હું તેને મળવા માટે એટલો આતુર હતો કે હું આખી રાત સૂઈ શક્યો નહીં. તેની આંખોમાં સપના હતા અને ચંદ્ર પર પોતાનું નામ લખતા રહ્યા.

હું ઈચ્છું છું કે હું આકાશમાં એક તારો હોત, તમે મને પ્રિય હોત અને હું તમને પ્રિય હોત, માત્ર મને જ એ ચંદ્રને જોવાનો અધિકાર હશે જેને દુનિયા દૂરથી, નજીકથી જોઈ રહી હતી.

ચંદ્રને મારાથી છુપાવવા વાદળો લાખો વાર પ્રયત્ન કરે છે, મેં તેને ભગવાન તરફથી મારા નસીબમાં લખેલું મળ્યું છે.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

તેમાંના કેટલાક ખાલી છે, કેટલાક હું સરળ છું,
સમાન આકાશમાં બે ચંદ્રની જેમ, દરેક અડધા.

જ્યારે તમારો ચહેરો ચંદ્ર પરથી દેખાય છે ત્યારે તે થાય છે, હું ભગવાનની શપથ લેઉં છું, હૃદયમાં પ્રેમ છલકાય છે.

ખબર નથી આ ચંદ્રનો ધર્મ શું છે, ઈદ પણ તેમની છે, કરવા ચોથ પણ તેમની છે.

મને ખબર નથી કે સ્વર્ગ શું છે પરંતુ પૂર્ણ ચંદ્રની રાત્રે તમને જોઈને, મને સ્વર્ગની નજીક લઈ જાય છે.

સાંજ પડી અને ચારે બાજુ અંધકાર ફેલાઈ ગયો, ત્યારે જ ચંદ્ર બહાર આવ્યો અને આકાશમાં તારાઓ ચમકવા લાગ્યા. અમે પણ ધીમે ધીમે તેમની યાદોમાં ખોવાઈ જવા લાગ્યા, ચાંદનીને જોઈને એવું લાગ્યું કે જાણે આપણો પ્રિયતમ નજીક આવી રહ્યો છે.

આ આખો ચંદ્ર તમારા જેવો જ સુંદર છે, પરંતુ આ માત્ર પ્રસંગોપાત થાય છે.

ન ચાંદની ઝંખના કે ન આકાશની રાહ, હું કેવી રીતે કહી શકું કે હું ફક્ત તને જ પ્રેમ કરું છું.

ઈચ્છા વગર પણ હોઠ પર આવે છે આ ફરિયાદ, મત બતાવીને મને યાદ આવે છે કોઈ, એ-ચંદ.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

કેમ રાતે જાગે છે હે ચંદ્ર, મને કહો કે તમે કોની સાથે તમારો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે.

હવે તેનો ચહેરો ચંદ્રમાં પણ દેખાય છે, ત્યારથી તેમનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

અમને ચંદ્ર જેવો ચહેરો જોવા દો, અમને તમને અમારું બનાવવા દો, અમે તમને પ્રેમ કરવા માંગીએ છીએ અમને પ્રેમ કરવા દો

જ્યારે મેં તમારી સુંદરતાનો ઉલ્લેખ કર્યો ત્યારે ચંદ્ર પણ લાલ થઈ ગયો. અમે વાર્તાઓ અને વાર્તાઓ કહેતા રહ્યા, તે વાદળોમાં ખોવાઈ ગયો.

ગઈ રાત્રે મારી જેમ જ એક તારો પડતો જોયો, ચંદ્રને જરાય પરવા ન હતી, કારણ કે તે પણ તમારા જેવો જ છે.

આપણે આપણા પોતાના જીવનની સફર છીએ, ક્યાં સુધી તું આમ ચાંદને તાકી રહીશ?

એક જ ચંદ્ર હતો, જેને જોઈને અમે તૃપ્ત થતા. વાહિયાત વાદળોએ તેને પણ છુપાવી દીધો.

પૂર્ણ ચંદ્ર જોઈને, હું તમને યાદ કરું છું, તે પણ એક સમય હતો જ્યારે તે કલાકો સુધી આ રીતે તમારી સામે જોતો હતો.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

પૂર્ણ ચંદ્ર જોઈને, હું તમને યાદ કરું છું, તે પણ એક સમય હતો જ્યારે તે કલાકો સુધી આ રીતે તમારી સામે જોતો હતો.

હું જાણું છું કે તું ખૂબ ગર્વ કરે છે હે ચંદ્ર, હું શું કરું, તું જ મારી એકલતાનો સાથી છે.

અમે તેને દરરોજ અમારા કરતા વધુ પ્રેમ કરતા હતા અને તે અમારાથી દૂર ગયો, જેમ આપણે ચંદ્રને જોતા રહ્યા અને તે વાદળોમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો.

ન તો તે ચંદ્ર કે તે તારાઓની જરૂર છે, મારે ફક્ત મારા પ્રેમની સલામતી જોઈએ છે.

આજે ઘણા સમય પછી મને મારો ચંદ્ર જોવા મળ્યો, અલબત્ત અમે એકબીજાને ગળે લગાવીને મળતા નથી, પરંતુ તે માત્ર બે ક્ષણ માટે જ જોવા મળ્યો હતો.

ચાલો આપણે પણ ચંદ્ર પર થોડું ગર્વ કરીએ, પણ મારી નજર પહેલા પ્રેમી પરથી હટવી જોઈએ.

કોણ કહે છે કે પ્રેમમાં ચંદ્ર-તારાઓ તોડવા જરૂરી છે, તેમને કહો કે તેઓ અમને પ્રેમ કરે છે, આ અમારા માટે પૂરતું છે.

આ ચંદ્ર દરરોજ સવારે અસ્ત થાય છે, હું ઈચ્છું છું કે કોઈ તેને તરવાનું શીખવે.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

હું ઠંડી કાળી રાતોમાં બહાર જાઉં છું, તમારી એકલતા છુપાવવા અને ચંદ્રની એકલતા દૂર કરવા.

ચંદ્રને તેની સુંદરતા પર ખૂબ ગર્વ હતો, આજે મારા પ્રેમની ચમક જોઈને તે વાદળોમાં સંતાઈ ગયો.

લોકો પૂછે છે કે આપણે ચંદ્રને વારંવાર કેમ જોઈએ છીએ? હવે એમને કોણ સમજાવે કે આપણને આપણા પ્રેમીને ચંદ્રમાં દેખાય છે.

મેં તેની તસવીર આકાશમાં લટકાવી છે
અને લોકો પૂછે છે કે આજે આકાશમાં ચંદ્ર કેમ નિષ્કલંક છે.

આ ચંદ્ર ખૂબ રડતો હશે અને આપણને કોસતો હશે.
અમારી થોડી ઈચ્છાઓએ તેના બધા જ તારા તોડી નાખ્યા.

તમારી સુંદરતા સામે બધું નિસ્તેજ છે,
આકાશમાં ચંદ્ર ભરેલો છે, હજુ પણ તે તમારી ચમક સામે અડધો જ લાગે છે.

અમે આખી જીંદગી આમ જ ચોક પર ઉભા રહીને તેનો રસ્તો જોતા રહ્યા,
જેમણે એ ચાંદ જોયો તેમના માટે ઈદ બની ગઈ.

તે પ્રેમ હતો જ્યાં સુધી ચંદ્ર કરતાં સુંદર જગ્યા ન હતી, પ્રેમનો નશો શમી ગયો ત્યારે અમને પણ તેમાં ડાઘ દેખાવા લાગ્યા.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

હે ભગવાન તેને સવારનો ચંદ્ર અને મને સાંજનો સૂર્ય બનાવો. એવી રીતે મળો કે હું તેનામાં સમાઈ જાઉં અને તે મારામાં સમાઈ જાય.

બજારોમાં એ ખુશી ક્યાં છે, જે ખુલ્લા આકાશમાં છે. ચંદ્રમાં એ સૌંદર્ય ક્યાં છે, જે તારામાં છે.

દરેક વ્યક્તિ એ ચંદ્રના પ્રેમમાં કેમ પડવા માંગે છે, શહેરનો દરેક સ્ટાર તેણી બનવા માંગે છે, અમે તેનાથી દૂર રહીને ખુશ છીએ કારણ કે, દૂરથી ચંદ્ર વધુ સુંદર દેખાય છે.

આ સંકોચમાં આ રાત પસાર થવા દો, હું ચંદ્રને જોવા બહાર જાઉં છું અને તે વાદળોમાં છુપાઈ જાય છે.

તેઓ ઘણીવાર પોપચાં નમાવીને આ રીતે શરમાવે છે, જ્યારે આપણે તેને પ્રેમથી ચાંદ તરીકે બોલાવીએ છીએ.

તેઓ આકાશમાં ઈદના ચાંદને જોતા રહ્યા, તેને એક નજરે જોઈને અમે ઈદ મનાવવા આવ્યા.

ઓછામાં ઓછું આજે અમારા પર તમારા પ્રેમનો જાદુ તો ચલાવો, જુઓ, આજે ટેબલમાં ચંદ્ર પણ ભરેલો છે.

મારી પ્રિયતમાનો ચહેરો પણ એ ચંદ્રને મળે છે, તેની જેમ, તેના હૃદયમાં કોઈ ડાઘ નથી.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

હે ભગવાન તેં પણ પ્રેમીઓ પર બહુ ત્રાસ કર્યો છે. ચાંદ તમે બનાવ્યો છે તો પ્રેમી મારા નસીબમાં કેમ નથી.

આજે આ પૂર્ણ ચંદ્ર આકાશમાં ચમકી રહ્યો છે,
લાગે છે કે આ પણ પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે.

તારી બેવફાઈની વાતો સાંભળીને આ ચાંદ પણ રોજ રાતે ઘટતો જાય છે.
જ્યારે તે પૂરતું હતું, ત્યારે તે પણ અમાવસ પર મને એકલો છોડી ગયો.

દરરોજ સવારે સૂરજ ઉગે ત્યારે પણ ચીડવે છે,
તે કહે છે કે તે ચંદ્ર ક્યાં છે જેના પર તમને ખૂબ અભિમાન હતું.

કોઈના પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ બતાવીને તેણે પોતાની જાતને પૂર્ણ કરી છે
તમે તેને તમારા આકાશનો સૂર્ય બનાવ્યો છે અને તે પોતે ચંદ્ર બની ગયો છે.

હું તારાઓની થોડી આંખની રાહ જોઉં છું,
હું ઇશારો કરીને ધાબા પર ચંદ્રને બોલાવીશ.

તે ચંદ્રની જેમ ઠંડી છે, હું સૂર્યની જેમ ગરમ છું ઓછામાં ઓછું આપણે મીટિંગની આશા કેવી રીતે રાખી શકીએ.

કેટલાક પ્રેમ તમને સંકેત આપે છે તમે નદી કિનારે
તમે ચંદ્ર અને તારાઓ છો લો નઝમ હુઈ જાન

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

મારો અધૂરો પ્રેમ થઈ રહ્યો છે અને અમારી વચ્ચે હજારો અંતર
તું મારી યાદોની હોડી છે આ સ્ટાર-સ્ટડેડ પાર્ટીની વચ્ચે

મેં એક ચિત્ર બનાવ્યું છે અને તેને તમારા આકાશ પર લટકાવ્યું છે,
અને લોકો પૂછે છે કે આજે ચંદ્ર આટલો નિષ્કલંક કેવી રીતે છે…

તે માત્ર ક્યારેક થાય છે ચંદ્ર તમારા જેવો સુંદર છે

ત્યાં ઉપર તે ચંદ્રને જુઓ આકાશમાં એકલા ભટકે છે તે અંધારાથી ડરતો નથી અલબેલા માથા ઉપર ચમકે છે

આજે ચંદ્રનું અભિમાન તૂટી જશે, મિત્રો તમે જોશો, આજે મેં તેમને ટેરેસ પર બોલાવ્યા છે.

આજે ફરી ચાંદની બારીમાંથી પછાડી રહી છે, એવું લાગે છે કે તેઓ ચંદ્ર તરફ જોતી વખતે આપણને ચૂકી રહ્યા છે.

હું અંધારી રાતમાં, શેરીઓ તરફ બહાર જાઉં છું તમારી એકલતા છુપાવવા અને ચંદ્રની એકલતા દૂર કરવા

થોડા હાવભાવ સાથે નદીના કિનારે આ ચંદ્ર તારાઓમાંથી કોઈ કવિતા નથી

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

ચંદ્ર માત્ર તેના ચંદ્રપ્રકાશને જુએ છે, તેને ખબર નથી કે કોઈ ચકોર તરસ્યો રહે છે..

તમે ત્યાંથી ચંદ્ર જુઓ આપણે અહીંથી ચંદ્ર જોઈએ છીએ પછી અમે આ રીતે મળ્યા બે દિલની ઈદ હોય

તે મારો મિત્ર છે જે આકાશમાં રહે છે ચમકે છે પરંતુ દરરોજ રાત્રે શૈલી બદલાય છે

તમારા માટે મારો ચંદ્ર તોડવાની ઇચ્છા તેણી પ્રથમ પ્રેમમાં હતી અથવા લાકડાની કેટલીક મૂર્ખ ઇચ્છા

આ એવા દિવસો છે જ્યારે ચંદ્રને જોતા, સમય પસાર થાય છે, એવા દિવસો હતા જ્યારે ચંદ્ર પોતે જ અમારા ટેરેસ પર આવતો હતો.

આપણને ચંદ્ર પર પણ ગર્વ હોવો જોઈએ પરંતુ પ્રથમ તેમનાથી દૂર જુઓ

દરરોજ તમારા હૃદયને નુકસાન ન કરો મારા હૃદયના ધબકારા એટલા ઝડપી ન બનાવો જ્યારે તમે વાસ્તવિકતામાં ન આવો, સાહેબ મને આવા સપનામાં રડાવશો નહીં

ચંદ્ર પર લખેલી પ્રેમની કવિતાઓ તેથી તમે તેને સમુદ્રમાં ફિલ્ટર કરીને ચંદ્ર જુઓ છો

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

મારા દિલની વાત કોને કહું,
ચંદ્ર-તારા પણ સૂઈ ગયા હતા, પછી તે ચાંદની લાવે ક્યાંથી.

તું બની જા મારા જીવનનો ચંદ્ર,
અને મને કાયમ માટે તમારી ચાંદની બનવા દો.

જો ચંદ્ર પર મળી આવે તો હવે શું થશે? જામીની જેમ તે પણ અપમાનજનક હશે અને શું થશે અભિમાની માણસ ચંદ્ર પર ઘર બનાવવા માટે મક્કમ છે આ નિરંકુશ તરસનું નસીબ બહુ ખરાબ નથી તો બીજું શું થશે.

આસમાન અને ધરતી વચ્ચે દરેક ક્ષણનું અંતર છે, ઓહ માય ડિયર, ચંદ્ર જેવો ચહેરો દૂરથી દેખાતો હતો.

દુ:ખના પવનથી પ્રેમનો સળગતો દીવો ઓલવાઈ ગયો છે, ચંદ્રે બેવફાઈ કરી, તેને પણ ડાઘ લાગ્યો.

હે પ્રિય, જેણે તને ચંદ્ર જેવો ચહેરો આપ્યો છે… એ જ માલિકે મને પ્રેમ પણ આપ્યો છે…

કાશ આપણે પણ આવી સાંજના નસીબમાં હોત, ફળિયામાં એક ચાંદ નીકળ્યો છે, છત પર આવવો જોઈએ.

આ અંધકારને કહો કે હવે હું તેમનાથી ડરતો નથી, ચાંદની હાથ પકડીને દરેક પગલે મારી સાથે છે.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

ચંદ્રને ચંદ્ર ન આપો તેણે ચંદ્રને ઓળખ્યો નહીં જો ચંદ્ર ખબર હોત તેથી ચંદ્રને ટુકડાઓમાં વિખેરતો નથી

ઘણી કોશિશ કરી પણ ભૂલી ન શક્યો
અમે પ્રેમમાં હોવાથી તેમને હેન્ડલ કરી શકતા નથી
મારામાં કેટલીક ખામીઓ હતી અને તેમની કેટલીક ખામીઓ હતી
તેમનાથી દૂર હોવા છતાં અમે પોતે તેમને અલગ કરી શક્યા નથી.

તું ચંદ્ર બનીશ અને હું તારો બનીશ, આકાશમાં અમારું ઘર હશે,
લોકો તને દૂરથી જોતા હતા, તને નજીકથી જોવાનો હક તો અમને જ હતો..!!

દરરોજ સાંજ પડી રહી હોય તેવું લાગે છે આ ક્ષણ ત્યાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ હોત તો સારું થાત મતલબ કે મળવું આપણા નસીબમાં નથી તેમ છતાં તું મારી સાથે હોત તો સારું થાત

એક વ્યક્તિ આપણું આકાશ છે આપણે તેની આંખોમાં ચંદ્ર જોઈએ છીએ

રાત્રે તારાઓ સાથે ચંદ્રપ્રકાશ, તું ના હોય તો તારી દરેક યાદ મારી સાથે છે?

જીંદગીમાં હાર ન હોય તો સફળતાની કદર કોણ કરે,
જેમ રાત અંધારી નહોતી, તો પછી ચાંદનીની વાત કોણ કરે.

ખરેખર મારું નથી
પરંતુ સપનાઓથી ભરપૂર
તેના પ્રેમમાં પડ્યા
તેથી જ આ હૃદય હજી અધૂરું છે

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

જ્યારે તારું દરેક વચન વાદળી આકાશના સરોવરમાં ડૂબી ગયું છે હજુ પણ તારા દુ:ખનો ચાંદ મારા હૃદયમાં ચમકતો હતો

આ ચંદ્ર આટલી સહનશીલતા ક્યાંથી લાવે છે,
બીજા બધા ડાઘા પોતાના હિસ્સામાં રાખીને રોશન કરી રહ્યા છે.

રાત્રે તૂટેલી છતમાંથી ચંદ્ર ટપકતો હોય છે,
ચંદ્ર પણ વરસાદની જેમ કામ કરે છે.

મને ચંદ્ર જેવો ચહેરો જોવા દો, મને આજે સાંજે સજાવવા દો, તારા પ્રેમમાં કેદ કે, મને પ્રેમ કરવા દો

આપણે બીજાની ચમક ચોરીને પણ ચમકી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે ચંદ્ર તરીકે ઉછીના લીધેલા પ્રકાશનો ઉપયોગ સ્વીકારતા નથી.

Was this article helpful?
YesNo
Suraj

Hello, I'm Suraj Bhardwaj. I'm a 24-year-old student and content writer, passionate about writing my thoughts for my loved ones.

   

Leave a Comment