બતક પર નિબંધ (Duck) Batak Nibandh in Gujarati

Batak Nibandh in Gujarati બતક પર નિબંધ : આપણા સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની ઘણી પ્રજાતિઓ છે, તેમાંથી કેટલાક જળચર જીવો છે, કેટલાક પાર્થિવ છે અને કેટલાક પક્ષીઓ છે જે હવામાં ઉડે છે. આજે અમે બતક વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

બતક પર નિબંધ (Duck) Batak Nibandh in Gujarati

બતક એ જળચર જીવો છે, કારણ કે બતક તેમનો મોટાભાગનો સમય પાણીમાં વિતાવે છે. મોટાભાગની બતક તળાવ, તળાવ અને દરિયાના પાણીમાં જોવા મળે છે. આ દુનિયામાં 40 પ્રકારની બતક જોવા મળે છે. કેટલીક બતક એન્ટાર્કટિકાના ઠંડા પાણીમાં પણ રહે છે.

બતકને હંસ પ્રજાતિનું સૌથી નાનું પ્રાણી માનવામાં આવે છે. બતકના પીંછા તેને પાણીમાં તરવામાં મદદ કરે છે. બતક તેના પીંછાને કારણે પાણીમાં ભીની પણ થતી નથી. જો તમે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ગયા હોવ, તો તમે તળાવમાં બતકને સરળતાથી જોઈ શકો છો.

બતક પર નિબંધ Batak Nibandh in Gujarati

ભારતમાં અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ જોવા મળે છે. આમાં જળચર પક્ષીઓ અને કેટલાક હવાઇયન પક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાંથી, અમે તમને જણાવીએ કે બતક મુખ્ય જળચર પ્રાણી છે, કારણ કે બતક મોટાભાગે પાણીમાં રહે છે. તેઓ થોડો સમય પૃથ્વી પર ભ્રમણ પણ કરે છે. પરંતુ મોટે ભાગે તેઓ પાણીમાં તરતા હોય છે. બતક એ હંસ જાતિનું સૌથી નાનું જળચર પ્રાણી છે, તેથી તે તેનું આખું જીવન પાણીમાં વિતાવે છે.

બતકની શારીરિક રચના

બતકના શરીરનું કદ ખૂબ નાનું છે, તેની પાંખો ખૂબ જ ટૂંકી અને તીક્ષ્ણ હોય છે. બતકનું આયુષ્ય 8 થી 10 વર્ષ છે. બતક એક વર્ષમાં 250 થી 300 ઈંડાં મૂકે છે. આ ઈંડાં પર બેઠેલી માદા બતક તેમને ગરમ કરે છે, જેનાથી બતક 28 દિવસમાં ઈંડાં મૂકે છે.

નર બતક માદાને સંવર્ધન માટે તૈયાર કરવા માટે તેમની પાંખો ફેલાવે છે. બતક પાણીમાં રહે છે અને નાની માછલીઓ અને જંતુઓ ખોરાક તરીકે ખાય છે. બતક સમુદ્રની નીચે પણ લાંબા અંતરની મુસાફરી કરે છે.

બતકની આરાધ્ય સુંદરતા

બતક ખૂબ જ સુંદર દેખાતું પક્ષી છે. કારણ કે આપણા દેશમાં બતક વિવિધ રંગોમાં જોવા મળે છે. આજે લોકો બતક ઉછેરના વ્યવસાય સાથે પણ જોડાયેલા છે. ઘણા લોકો તેને મનોરંજન માટે ઘરે પણ રાખે છે.

જ્યારે બતક બોલે છે, ત્યારે તે સુંદર અવાજ કરે છે. મોટાભાગની બતક તાજા અને સ્વચ્છ પાણીમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. કેટલીક બતક ઉડી શકે છે અને કેટલીક પાણીમાં રહે છે. રંગબેરંગી બતક પાણીમાં એકસાથે તરી જાય છે. તેથી લોકોને તમારી તરફ આકર્ષિત કરો.

Leave a Comment