પેન્સિલ ની આત્મકથા Autobiography of a Pencil in Gujarati

Autobiography of a pencil પેન્સિલ ની આત્મકથા : હું 1954 માં જન્મેલી પેન્સિલ છું. હું ગ્રેફાઇટ અને લાકડાની બનેલી છું, હું તેનો ઉપયોગ બાળકો અને યુવાનો માટે લખવા માટે કરું છું. મારો જન્મ થયો ત્યારે મને જન્મ પછી એક બોક્સમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, એ બોક્સમાં મારી જેમ બીજી ઘણી પેન્સિલો હતી.

પેન્સિલ ની આત્મકથા Autobiography of a Pencil in Gujarati

પેન્સિલ ની આત્મકથા Autobiography of a Pencil in Gujarati

મને તેમની સાથે રહેવું ગમ્યું, પછી આવા ઘણા કોચની સાથે મારી હિન્દીને પણ ટ્રાન્સપોર્ટના માધ્યમથી એક દુકાનમાં લઈ જવામાં આવી, મને તે દુકાન પર ઉતારતા જ મેં જોયું કે તે દુકાનમાં વિવિધ પ્રકારની દુકાનો છે. સામગ્રી હતી. , મને આનંદ છે કે મેં આ દુકાનમાં આ સામગ્રીથી સજાવટ કરી છે

ખરીદી

તે દુકાનમાં મારા અન્ય પેન્સિલ સાથીઓ સાથે મને સારી રીતે દંડ કરવામાં આવ્યો. તે દુકાનમાં વિવિધ પ્રકારના લોકો વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ ખરીદવા આવતા, પછી હું તેમને થોડા પૈસા આપીને તેમની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ખરીદતા જોતો.

એક દિવસ એક બાળકને તેની માતા સાથે પેન્સિલ ખરીદવાની હતી, તેણે તેની માતાને કહ્યું અને તે દુકાનમાંથી પેન્સિલ ખરીદી, ત્યારે જ મને સમજાયું કે એક દિવસ આવી પેન્સિલ મને કોઈ ખરીદશે, આ વિચારમાં મારા દિવસો પસાર થઈ ગયા.

સ્થળાંતર

મને તે દુકાનમાં રહેવાનું ગમતું હતું, હવે કોઈ મને ખરીદશે તે વિચારીને હું થોડો ઉદાસ થયો પણ મને ક્યાંક બીજે જવાનો મોકો મળશે તે વિચારીને હું થોડો ખુશ હતો, થોડા મહિના પછી એક 20 વર્ષનો છોકરો આવ્યો અને પૂછ્યું. એક પેન્સિલ પછી દુકાનદારે પેન્સિલ લીધી અને આપીને પેન્સિલ તેની એક થેલીમાં મૂકી અને તેના ઘર તરફ ગયો. છોકરો સાયકલ દ્વારા તેના ઘરે જતો હતો, જ્યારે તે સાયકલ દ્વારા જતો હતો, ત્યારે હું બેગમાં ચાલતો રહ્યો, મને લાગ્યું કે હું ઝૂલામાં ઝૂલતો હોઉં છું.

ઉપયોગ

થોડીવાર પછી તે છોકરાની બેગ લઈને ઘરે પહોંચી, તેણે મને ઘરના એક ખૂણામાં બેસાડી અને સાંજે તેનો કોલેજનો એક પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવા માટે મારો ઉપયોગ કરવાનું વિચાર્યું, તેણે પહેલા એક ખૂણામાંથી મને ઠપકો આપ્યો, પછી હું ત્યાં હતો.

થોડી પીડા, પણ આનંદ, ડર છે કે હું આ વ્યક્તિને મદદ કરીશ. હવે તે છોકરો મારી પેન્સિલથી તેનો કોલેજનો પ્રોજેક્ટ કરવા લાગ્યો, જ્યારે પણ તે પેન્સિલથી કંઇક ખોટું લખતો, ત્યારે તે લખેલા શબ્દોને નજીકમાં રાખેલા ઇરેઝરથી ભૂંસી નાખતો અને થોડા કલાકોમાં ફરીથી લખતો, તેણે પોતાનો પ્રોજેક્ટ પૂરો કરીને તેને મૂકી દીધો. મને એક બોક્સની અંદર બેસાડી મારી બેગમાં મુકો.

કોલેજમાં ઉપયોગ

હવે જ્યારે સવાર થઈ ત્યારે તે છોકરો તૈયાર થઈને મારી પાસે આવ્યો અને મને તેના ખભા પર બેસાડી તેની કોલેજ તરફ લઈ જવા લાગ્યો. કૉલેજ પહોંચ્યા પછી મેં જોયું કે ટેબલ પર ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, દરેક પાસે નવી પેન્સિલ છે, આ બધું જોઈને હું ખુશ થઈ ગયો, હવે હું વિચારવા માંગું છું કે ચાલો આ પેન્સિલ રોજ લઈએ.

લાંબા સમય સુધી તે છોકરો મારા યુઝર પાસે ગયો, આખરે તેને હાડકું મળ્યું અને હું વિચારવા લાગ્યો કે આ છોકરો મને ફેંકી દેશે કારણ કે થોડા સમય પછી તે કોઈ કામ કરી શકશે નહીં, આખરે તે દિવસ આવ્યો અને મને છોકરો મળી ગયો. ઘરના ખૂણે એક જગ્યાએ રહીને મને દુઃખ થયું હશે, પરંતુ મને એ વાતનો પણ આનંદ હતો કે આ વ્યક્તિના માર્ગમાં કંઈક આવી ગયું.

નિષ્કર્ષ

સુખી જીવન જીવ્યા પછી મને જીવનમાં સારા શિક્ષકો મળે છે. મેં મારા જીવનનો એકમાત્ર હેતુ પૂરો કર્યો છે એટલે કે અન્યને મદદ કરવા માટે મારા નેતૃત્વ દ્વારા લખવાનું. હું શિક્ષણનો પ્રકાશ અને આશા હતો. માધ્યમો દ્વારા શીખેલા બાળકો તેમના જ્ઞાનનું માધ્યમ હતા. મને હંમેશા ગર્વ રહ્યો છે કે ઈશ્વરે મને આવી ઉપયોગી વસ્તુ બનાવી છે.

FAQ’S (સામાન્ય પ્રશ્ન)

પેન્સિલ કઈ જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવે છે?

પેન્સિલ બાળકો માટે લખવામાં કામ આવે છે.

પેન્સિલ શેની બનેલી છે?

પેન્સિલ ગ્રેફાઈટ અને લાકડાની બનેલી છે.

Also Read:

Leave a Comment