Best 40+ બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં વિચારો Ambedkar Quotes in Gujarati

Ambedkar Quotes in Gujarati (બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં વિચારો)

Ambedkar Quotes in Gujarati

Best 40+ બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં વિચારો Ambedkar Quotes in Gujarati
Ambedkar Quotes in Gujarati

હું ગૌરી,ગણપતિ અને હિન્દૂ ધર્મ ના કોઈ પણ ભગવાન ને ભગવાન નહી માનું કે એમની પૂજા નહિ કરું.

હું માનું છું કે બુદ્ધ એ વિષ્ણુ નો અવતાર છે એ જૂઠો અને ભ્રામક પ્રચાર છે.

બુદ્ધિનો વિકાસ એ માનવ અસ્તિત્વનું અંતિમ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ.

બૌદ્ધ ધમ્મ સાથે મેળ ન હોય એવાં કોઈ પણ આચારધર્મ નું પાલન નહિ કરું.

હું બુદ્ધ દ્વારા નિર્ધારિત દસ પારમીતા ઓ નું પાલન કરીશ.

પ્રજ્ઞા,કરુણા અને શીલ આ ત્રણ તત્વો ના સહારે હું મારું જીવન વ્યાપન કરીશ.

આજ પછી હું બુદ્ધ ની આપેલી શિક્ષા પ્રમાણે જ ચાલીશ.

હું એવા ધર્મમાં માનું છું જે સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને ભાઈચારો શીખવે છે.

મહાન પ્રયત્નોથી વધારે દુનિયામાં કંઇ અમુલ્ય નથી. – ડો. બી.આર.આંબેડકર

જો આપણને આધુનિક વિકસિત ભારત જોઇએ છે તો દરેક ધર્મોએ એક હોવું જોઇએ. – ડો. બી.આર.આંબેડકર

Ambedkar Quotes in Gujarati (બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં વિચારો)

Best 40+ બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં વિચારો Ambedkar Quotes in Gujarati
Ambedkar Quotes in Gujarati

સ્વતંત્રતાનો અર્થ સાહસ છે. આ સાહસ દ્વારા સંગઠન એકરૂપ થાય છે. – ડો. બી.આર.આંબેડકર

જે સમુદાય પોતાના ઈતિહાસને પણ જાણતો નથી તે ક્યારેય પોતાનો ઈતિહાસ બનાવી શકતો નથી.

દરેક પાસે પોતાના વિચારો હોવા જોઈએ, વિચારો દ્વારા જ આચરણ નું મૂલ્યાંકન થયી શકે છે.

કાયદો અને વ્યવસ્થા એ રાજકીય શરીરની દવા છે અને જ્યારે રાજકીય શરીર બીમાર પડે છે ત્યારે દવા આપવી જ જોઇએ.

એક મહાન માણસ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિથી ઘણોઅલગ હોય છે જે સમાજનો સેવક બનવા માટે હમેશા તત્પર હોય છે.

સમાનતા એક કાલ્પનિક હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમ છતાં, તેને શાસન સિદ્ધાંત તરીકે સ્વીકારવું આવશ્યક છે.

હું હિંદુ જન્મ્યો હોવા છતાં, હું તમને નિશ્ચયથી ખાતરી આપું છું કે હું હિંદુ તરીકે મરીશ નહીં

છીનવેલો હક્ક ભીખ માંગીને મેળવી શકાતો નથી, હક્કો પાછો મેળવવો પડે છે.

“જ્યાં સુધી તમે સામાજિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત ન કરો ત્યાં સુધી, કાયદા દ્વારા જે પણ સ્વતંત્રતા પ્રદાન કરવામાં આવે છે તે તમારા માટે ફાયદાકારક નથી.”

“હું હિંદુ જન્મ્યો હોવા છતાં, હું તમને નિશ્ચયથી ખાતરી આપું છું કે હું હિંદુ તરીકે મરીશ નહીં.”

Ambedkar Quotes in Gujarati

Best 40+ બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં વિચારો Ambedkar Quotes in Gujarati
Ambedkar Quotes in Gujarati

કાનૂન અને વ્યવસ્થા રાજનીતિક શરીરની દવા છે અને જ્યારે રાજનીતિક શરીર રોગી પડે તો દવા જરૂર આપવી જોઈએ.

જે વ્યક્તિ પોતાના મૃત્યુને હંમેશા યાદ રાખે છે તે હંમેશા સારા કામમાં વ્યસ્ત રહે છે.

જ્યારે સુધી તમે સામાજિક સ્વતંત્રતા નહી હાસેલ કરી લેતા. કાનૂન તમને જે પણ સ્વતંત્રતા આપે છે એ કોઈ કામની નહી.

જો અમે કે સંયુક્ત એકીકૃત આધુનિક ભારત ઈચ્છે છે તો બધા ધર્મના ધર્મ ગ્રંથની સંપ્રભુતાનો અંત હોવું જોઈએ.

ઉદાસીનતા લોકોને પ્રભાવિત કરતી સૌથી ખરાબ રોગ છે.

રાતરાત હું આ માટે જાગું છું કારણકે મારું સમાજ સોઈ રહ્યું છે.

જે કૌમ ઈતિહાસ નહી જાણતી, એ કૌમ ક્યારે પણ ઈતિહાસ નહી બનાવી શકે.

તમારા નસીબને બદલે તમારી શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખો.

હું એવા ધર્મને માનું છું જે સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને ભાઈચારા શિખડાવે છે.

જો મને લાગે કે સંવિધાનના દુરૂપયોગ કરાઈ રહ્યા છે, તો હું તેન સૌથી પહેલા બળાવીશ.

Ambedkar Quotes in Gujarati (બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં વિચારો)

Best 40+ બાબાસાહેબ આંબેડકર નાં વિચારો Ambedkar Quotes in Gujarati
Ambedkar Quotes in Gujarati

જો અમે કે સંયુક્ત એકીકૃત આધુનિક ભારત ઈચ્છે છે તો બધા ધર્મના ધર્મ ગ્રંથની સંપ્રભુતાનો અંત હોવું જોઈએ.

કાનૂન અને વ્યવસ્થા રાજનીતિક શરીરની દવા છે અને જ્યારે રાજનીતિક શરીર રોગી પડે તો દવા જરૂર આપવી જોઈએ.

જ્યારે સુધી તમે સામાજિક સ્વતંત્રતા નહી હાસેલ કરી લેતા. કાનૂન તમને જે પણ સ્વતંત્રતા આપે છે એ કોઈ કામની નહી.

જીવન લાંબુ થવાને બદલે મહાન હોવું જોઈએ.

ઉદાસીનતા લોકોને પ્રભાવિત કરતી સૌથી ખરાબ રોગ છે.

તમારા ભાગ્યની જગ્યા તમારી મજબૂરી પર વિશ્વાસ કરો.

“જીવન લાંબુ હોવાને બદલે મહાન હોવું જોઈએ.”

એક ન્યાયી સમાજ તે સમાજ છે, જેમાં આદરની ચડતી ભાવના અને તિરસ્કારની ઉતરતી ભાવના એક દયાળુ સમાજની રચનામાં ઓગળી જાય છે.

જ્યાં સુધી તમે સામાજિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરશો નહીં, કાયદો તમને જે પણ સ્વતંત્રતા આપે છે તે તમારા માટે અપ્રમાણિક છે.

લોકશાહી એ માત્ર સરકારનું એક સ્વરૂપ નથી… તે અનિવાર્યપણે સાથી પુરુષો પ્રત્યે આદર અને સત્કારનું વલણ છે.

FAQs

આંબેડકરે શિક્ષણ વિશે શું કહ્યું?

આંબેડકર. શિક્ષણની પ્રક્રિયા વિના કોઈ સમાજ જાગૃત નહીં થાય. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણના માધ્યમથી સમાજમાં સામાજિક અને વર્તણૂકીય અસમાનતાઓ દૂર કરી શકાય છે.

આંબેડકરનું પ્રખ્યાત અવતરણ શું હતું?

"મનની ખેતી એ માનવ અસ્તિત્વનું અંતિમ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ." "જો તમે આદરણીય જીવન જીવવામાં માનો છો, તો તમે સ્વ-સહાયમાં માનો છો જે શ્રેષ્ઠ મદદ છે." "એક મહાન માણસ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિથી અલગ છે કારણ કે તે સમાજનો સેવક બનવા તૈયાર છે." "પુરુષો નશ્વર છે.

આંબેડકરનું શિક્ષણનું વિઝન શું છે?

“શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને આંદોલન કરો. આંબેડકરના મંતવ્યોમાં, શિક્ષણ એ એકમાત્ર પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા પુરુષો આત્મજ્ઞાન બની શકે છે. તેમના મતે, "શિક્ષણ એ છે જે માણસોને નિર્ભય બનાવે છે, એકતા શીખવે છે, તેમના જન્મસિદ્ધ અધિકારને સમજે છે અને માણસને સ્વતંત્રતા માટે સંઘર્ષ અને લડતા શીખવે છે".

બી.આર. આંબેડકર માટે શિક્ષણ કેમ મહત્વનું છે?

અતિથિ કૉલમ| ડૉ બી.આર. આંબેડકર, શિક્ષણશાસ્ત્રી... ડૉ. આંબેડકર માનતા હતા કે સાર્વત્રિક શિક્ષણ, ખાસ કરીને દલિત અને વંચિત લોકો માટે, હિંદુ પરંપરાઓના નકારાત્મક પરિણામોને ભૂંસી નાખવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે. દલિત વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષિત કરવા માટે, તેમણે બોમ્બે અને ઔરંગાબાદમાં પીપલ્સ એજ્યુકેશન સોસાયટીની સ્થાપના કરી.

Was this article helpful?
YesNo
Suraj

Hello, I'm Suraj Bhardwaj. I'm a 24-year-old student and content writer, passionate about writing my thoughts for my loved ones.

   

Leave a Comment